مسابقات قهرمانی شطرنج رده سنی زیر ۸ ، ۱۰ و ۱۲ دختران کشور

با شرکت ۱۶۰ نفر از ۱۸ استان ایران به میزبانی هیأت شطرنج قائم شهر آغاز شد.

poster shatranj klkkk