بررسي رابطه برنامه درسي پنهان با پيشرفت تحصيلي از ديدگاه دانشآموزان دختر دوره دوم ابتدايي شهرستان راميان در سال 93-94

بررسي رابطه برنامه درسي پنهان با پيشرفت تحصيلي از ديدگاه دانشآموزان دختر دوره دوم ابتدايي شهرستان راميان در سال 93-94

… دانلود …

بررسي رابطه برنامه درسي پنهان با پيشرفت تحصيلي از ديدگاه دانشآموزان دختر دوره دوم ابتدايي شهرستان راميان در سال 93-94 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه برنامه درسي پنهان با پيشرفت تحصيلي از ديدگاه دانشآموزان دختر دوره دوم ابتدايي شهرستان راميان در سال 93-94 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه برنامه درسي پنهان با پيشرفت تحصيلي از ديدگاه دانشآموزان دختر دوره دوم ابتدايي شهرستان راميان در سال 93-94،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه برنامه درسي پنهان با پيشرفت تحصيلي از ديدگاه دانشآموزان دختر دوره دوم ابتدايي شهرستان راميان در سال 93-94 :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تحقیق حاضرباهدف بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با پیشرفت تحصیلی ازدیدگاه دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان رامیان درسال 93-94 صورت گرفت روش تحقیق ازلحاظ ماهیت روش همبستگی بود که درزمره تحقیقات غیرازمایشی قرارمیگیرد جامعه اماری کلیه دانش آموزان دختردوره دوم ابتدایی بود حجم نمونه با استفاده ازجدول کرجسی مورگان 1970 تعداد128 نفرمشخص شد پرسشنامه های مورداستفاده : پرسشنامه برنامه درسی پنهان محقق ساخته به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ازامارتوصیفی و اماراستنباطی استفاده شد نتایج: بین تمامی ابعادبرنامه ریزی پنهان قوانین و مقررات مدرسه، روابط بین فردی، ارتباط متقابل بین معلم و دانش آموز، ساختارفیزیکی مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد

اینک شما با جستجوی عبارت بررسي رابطه برنامه درسي پنهان با پيشرفت تحصيلي از ديدگاه دانشآموزان دختر دوره دوم ابتدايي شهرستان راميان در سال 93-94 وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسي رابطه برنامه درسي پنهان با پيشرفت تحصيلي از ديدگاه دانشآموزان دختر دوره دوم ابتدايي شهرستان راميان در سال 93-94