بررسي تأثير انگيزش بر بهره وري( کارايي و اثر بخشي) کارکنان شرکت گاز استان بوشهر

بررسي تأثير انگيزش بر بهره وري( کارايي و اثر بخشي) کارکنان شرکت گاز استان بوشهر

… دانلود …

بررسي تأثير انگيزش بر بهره وري( کارايي و اثر بخشي) کارکنان شرکت گاز استان بوشهر دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تأثير انگيزش بر بهره وري( کارايي و اثر بخشي) کارکنان شرکت گاز استان بوشهر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تأثير انگيزش بر بهره وري( کارايي و اثر بخشي) کارکنان شرکت گاز استان بوشهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تأثير انگيزش بر بهره وري( کارايي و اثر بخشي) کارکنان شرکت گاز استان بوشهر :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر انگیزش بر بهره وری (کارایی و اثربخشی) کارکنان شرکت گاز استان بوشهر است. جامعه آماری این پژوهش کلیه پرسنل رسمی و قراردادی شرکت گاز استان بوشهر در سال 94 برابر با 528 نفر است و نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد 223 نفر به صورت تصادفی ساده در نظر گرفته شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام می شود. ابزار تحقیق، شامل 2 پرسشنامه استاندارد انگیزش هاکمن(1976) و بهره وری شجاعی بوده که روایی صوری و محتوایی و پایایی پرسشنامه ها(با محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب 94/0 و 93/0) مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که بین مولفه های انگیزش و مولفه های بهره وری کارکنان شرکت گاز استان بوشهر رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین با توجه به نتیجه حاصل از پژوهش حاضر، سازمان مربوطه و مدیران آن بایستی سعی بر ایجاد انگیزه در کارکنان داشته باشند زیرا کارکنان دارای انگیزش بالا توانایی بالاتری در انجام امور محوله دارند که این عاملی مهم و کلیدی برای افزایش بهره وری است.

اینک شما با جستجوی عبارت بررسي تأثير انگيزش بر بهره وري( کارايي و اثر بخشي) کارکنان شرکت گاز استان بوشهر وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسي تأثير انگيزش بر بهره وري( کارايي و اثر بخشي) کارکنان شرکت گاز استان بوشهر