شناسايي عوامل موثر در ترويج فرهنگ ايراني – اسلامي درعصر استقرار فرهنگ شبکه اي

شناسايي عوامل موثر در ترويج فرهنگ ايراني - اسلامي درعصر استقرار فرهنگ شبکه اي

… دانلود …

شناسايي عوامل موثر در ترويج فرهنگ ايراني – اسلامي درعصر استقرار فرهنگ شبکه اي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسايي عوامل موثر در ترويج فرهنگ ايراني – اسلامي درعصر استقرار فرهنگ شبکه اي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسايي عوامل موثر در ترويج فرهنگ ايراني – اسلامي درعصر استقرار فرهنگ شبکه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسايي عوامل موثر در ترويج فرهنگ ايراني – اسلامي درعصر استقرار فرهنگ شبکه اي :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی – اسلامی در عصر استقرار فرهنگ شبکه ای در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه اداره آموزش و پرورش شهرستا ن های استان تهران می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی و روش آن تحلیل عاملی اکتشافی می باشد. نمونه آماری مدیران دوره دوم متوسطه اداره آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران بودکه براساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و حجم نمونه 500 نفر برآورد گردید . ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته بوده و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید . روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش، در بخش آمار توصیفی شامل فراوانی ، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمون کرویت بارتلت ، آزمون T و تحلیل عاملی بوده است . در نهایت نه مولفه به عنوان راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی – اسلامی شناسایی گردید که عبارتند از: مهارت های نرم ، مهارت های الکترونیکی . تفکر انتقادی ، خلاقیت و نوآوری ، اخلاق شهروندی ، تربیت شهروند جهانی ، سواد دیجیتال ، اخلاق حرفه ای ، یادگیری مادام العمر.

با سلام،محصول دانلودی شناسايي عوامل موثر در ترويج فرهنگ ايراني – اسلامي درعصر استقرار فرهنگ شبکه اي آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل شناسايي عوامل موثر در ترويج فرهنگ ايراني – اسلامي درعصر استقرار فرهنگ شبکه اي هدایت میشوید
شناسايي عوامل موثر در ترويج فرهنگ ايراني – اسلامي درعصر استقرار فرهنگ شبکه اي