عوامل موثر بر تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده زنان 15- 49 ساله استان سمنان با استفاده از رگرسيون پواسن

عوامل موثر بر تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده زنان 15- 49 ساله استان سمنان با استفاده از رگرسيون پواسن

… دانلود …

عوامل موثر بر تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده زنان 15- 49 ساله استان سمنان با استفاده از رگرسيون پواسن دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عوامل موثر بر تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده زنان 15- 49 ساله استان سمنان با استفاده از رگرسيون پواسن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي عوامل موثر بر تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده زنان 15- 49 ساله استان سمنان با استفاده از رگرسيون پواسن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن عوامل موثر بر تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده زنان 15- 49 ساله استان سمنان با استفاده از رگرسيون پواسن :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات نظام سلامت

تعداد صفحات : 11

مقدمه: در مطالعات جمعیتی مقوله باروری جایگاه ویژه ای دارد. باروری یکی از رویدادهای طبیعی جمعیت و از عناصر مهم رشد آن می باشد. در تبیین عوامل موثر بر باروری عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش دارند که محققان جمعیت شناسی در حوزه باروری به هر یک از این ابعاد، از جهات مختلف پرداخته اند. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر روی تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، به عنوان یکی از شاخص های تعیین کننده باروری، با استفاده از رگرسیون پواسن است.روش ها: 405 زن 15- 49 ساله حداقل یک بار ازدواج کرده استان سمنان در سال 1391 با روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسش نامه ساختاریافته بررسی شدند. به منظور مدلسازی تعداد فرزندان زنده به دنیاآمده بر روی محل تولد، سطح تحصیلی، وضعیت شغلی و نوع ازدواج زنان از مدل رگرسیون پواسن و به منظور برازش مدل از نرم افزار SPSS 17 استفاده شد.یافته ها: از میان چهار متغیر پیش بین محل تولد، سطح تحصیلی، وضعیت شغلی و نوع ازدواج، تنها دو متغیر محل تولد و وضعیت تحصیلی بر روی تعداد فرزندان به دنیاآمده تاثیر معنی دار داشتند (p-value<0.001). زنان متولد روستا و با تحصیلات زیردیپلم تعداد فرزندان بیشتری نسبت به زنان متولد شهر و با تحصیلات دیپلم و بالاتر داشتند.نتیجه گیری: از آن جا که متغیر تعداد فرزندان زنده به دنیاآمده، متغیری شمارشی و گسسته است، استفاده از رگرسیون پواسن برای مدلسازی آن، مدلی کاراتر از رگرسیون خطی ارائه می دهد.

كلید واژه: باروری، تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، رگرسیون پواسن

با سلام،محصول دانلودی عوامل موثر بر تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده زنان 15- 49 ساله استان سمنان با استفاده از رگرسيون پواسن آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل عوامل موثر بر تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده زنان 15- 49 ساله استان سمنان با استفاده از رگرسيون پواسن هدایت میشوید
عوامل موثر بر تعداد فرزندان زنده به دنيا آمده زنان 15- 49 ساله استان سمنان با استفاده از رگرسيون پواسن

اختلال ‌هاي متابوليك كودكان و نوجوانان مبتلا به چاقي

اختلال ‌هاي متابوليك كودكان و نوجوانان مبتلا به چاقي

… دانلود …

اختلال ‌هاي متابوليك كودكان و نوجوانان مبتلا به چاقي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اختلال ‌هاي متابوليك كودكان و نوجوانان مبتلا به چاقي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اختلال ‌هاي متابوليك كودكان و نوجوانان مبتلا به چاقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اختلال ‌هاي متابوليك كودكان و نوجوانان مبتلا به چاقي :

سال انتشار : 1382

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات : 6

زمینه: چاقی دوران كودكی و نوجوانی عوارض حاد و دراز مدتی از جمله مقاومت به انسولین و اختلال چربی سرم و در نتیجه بروز بیماری های غیرواگیر را به دنبال دارد. هدف: مطالعه به منظور بررسی وضعیت اختلال‌های متابولیك در كودكان و نوجوانان مبتلا به چاقی انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1381 بر روی 142 كودك و نوجوان 6 تا 18ساله مبتلا به چاقی (شاخص توده بدنی بیش از صدك 95 برای سن و جنس) انجام شد. چربی، قندخون ناشتا و همچنین آزمون‌های فعالیت تیروئید مورد آزمایش قرار گرفت و در 42 نفر كه مبتلا به چاقی مفرط (وزن 140 درصد وزن مطلوب) بودند، آزمون تحمل گلوكز (GTT) و در 22 نفر كه ظاهر كوشینگوئید داشتند، آزمون مهاری دگزامتازون (DST) نیز انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری t و مجذور كای در سطح معنی‌داری P<0.05 تحلیل شدند. یافته‌ها: افراد مورد بررسی %42 كلسترول، %49 تری‌گلیسرید و %23 كلسترول LDL بیش از صدك 95 و %27 كلسترول HDL كمتر از صدك 5 برای سن و جنس داشتند كه با تفاوت معنی‌داری بیش از مقادیر استاندارد بود . میانگین قندخون ناشتا در كل افراد مورد بررسی 2/88 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر و با تفاوت معنی‌داری در پسران بیش از دختران بود (7/90 در برابر 6/86 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر، P<0.05). آزمون تحمل گلوكز در %1/7 مختل بود. همچنین %1/2 نمونه‌ها آزمون تیروئید غیرطبیعی مبنی بر كم‌كاری تیرویید داشتند و موردی از DST مختل گزارش نشد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده وضعیت نامطلوب چربی سرم در كودكان و نوجوانان چاق است و بر پیشگیری و كنترل هر چه سریع‌تر اضافه وزن از سنین پایین تأكید می نماید .

كلید واژه: چاقی، كودك، نوجوان، چربی سرم، قندخون، پیشگیری، بیماری های غیرواگیر

با سلام،محصول دانلودی اختلال ‌هاي متابوليك كودكان و نوجوانان مبتلا به چاقي آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل اختلال ‌هاي متابوليك كودكان و نوجوانان مبتلا به چاقي هدایت میشوید
اختلال ‌هاي متابوليك كودكان و نوجوانان مبتلا به چاقي

مقاله مدلسازي احياگر دو مرحله اي فرآيند RFCC با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي

مقاله مدلسازي احياگر دو مرحله اي فرآيند RFCC با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي

… دانلود …

مقاله مدلسازي احياگر دو مرحله اي فرآيند RFCC با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدلسازي احياگر دو مرحله اي فرآيند RFCC با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدلسازي احياگر دو مرحله اي فرآيند RFCC با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدلسازي احياگر دو مرحله اي فرآيند RFCC با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي :

سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 18

کراکینگ کاتالیستی بستر سیال اساسی ترین واحد کراکینگ در پالایشگاه های بزرگ جهت تولید بنزین است. این فرایند، تغییرات زیادی را متحمل شده است. نقطه عطف مهم در تاریخ این فرایند، کراکینگ باقیمانده ها بود. امروزه حدود 20% از خوراک واحد های FCC را ته مانده های برج تقطیر اتمسفریک و خلا تشکیل می دهند. در این مقاله یک احیاگر دو مرحله ای صنعتی فرآیند شکست کاتالیستی بستر سیال به کمک دینامیک سیالات محاسباتی مدل شده است. برای ژئومتری و مش بندی راکتور احیا از نرم افزار گمبیت و برای حل معادلات دیفرانسیل از کد تجاری فلوئنت استفاده شد. شبیه سازی بر اساس دیدگاه اولری- اولری صورت گرفت. مقایسه تغییرات ارتفاع بستر کاتالیست در رآکتور و همچنین دمای بستر با مقدار صنعتی نشان می دهد که مدل های به کار رفته توانسته اند رفتار رآکتور احیا را با تقریب خوبی پیش بینی کنند.

عنوان محصول دانلودی:مقاله مدلسازي احياگر دو مرحله اي فرآيند RFCC با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله مدلسازي احياگر دو مرحله اي فرآيند RFCC با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي را در ادامه مطلب ببینید
مقاله مدلسازي احياگر دو مرحله اي فرآيند RFCC با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي

مقاله Theoretical investigation of roll bonding process of clad sheets by finite element method

 مقاله Theoretical investigation of roll bonding process of clad sheets by finite element method

… دانلود …

مقاله Theoretical investigation of roll bonding process of clad sheets by finite element method دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Theoretical investigation of roll bonding process of clad sheets by finite element method کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Theoretical investigation of roll bonding process of clad sheets by finite element method،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Theoretical investigation of roll bonding process of clad sheets by finite element method :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
A. Rezaii – Department of Materials Science and Engineering, School of Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran
H. Danesh Manesh – Department of Materials Science and Engineering, School of Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده:

Roll bonding is a solid-state welding process to join similar and dissimilar metals and a well-established and widely used manufacturing process. In this study the rolling process of St12/Al1050 clad strips were simulated by finite element methods (FEM). Effects of various parameters such as the total thickness reduction of strip and friction coefficient in roll-sheet interface upon the bonding behaviour and deformation of each sheet were also studied. The validity of FEM results were verified according to experimental investigations that showed satisfactory consistency with experimental results.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقاله Theoretical investigation of roll bonding process of clad sheets by finite element method آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله Theoretical investigation of roll bonding process of clad sheets by finite element method و بررسی کامل هدایت میشوید

مقاله Theoretical investigation of roll bonding process of clad sheets by finite element method

ارايه يک مدل شبکه عصبي جهت پيش بيني تقاضا در زنجيره تامين با رويکرد داده کاوي

ارايه يک مدل شبکه عصبي جهت پيش بيني تقاضا در زنجيره تامين با رويکرد داده کاوي

… دانلود …

ارايه يک مدل شبکه عصبي جهت پيش بيني تقاضا در زنجيره تامين با رويکرد داده کاوي دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارايه يک مدل شبکه عصبي جهت پيش بيني تقاضا در زنجيره تامين با رويکرد داده کاوي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارايه يک مدل شبکه عصبي جهت پيش بيني تقاضا در زنجيره تامين با رويکرد داده کاوي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارايه يک مدل شبکه عصبي جهت پيش بيني تقاضا در زنجيره تامين با رويکرد داده کاوي :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي مهندسي صنايع

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

این مقاله به ارایه یک متدولوژی 3 مرحله ای جهت پیش بینی تقاضا می پردازد. در قدم اول از تکنیک های مختلف داده کاوی نظیر آنالیزخوشه بندی و استاندارد سازی جهت آماده سازی داده ها برای ورود به مدلهای پیش بینی استفاده می شود.در قدم دوم که مرحله مدلسازی است پس از تعریف شاخص متوسط قدر مطلق خطا برای اندازه گیری خطا، به ارایه یک مدل شبکهعصبی پرداخته می شود. ساختار اولیه شبکه عصبی از نتایج کار محققین قبلی انتخاب شده و با استفاده از آنالیز حساسیت سعی شدهکه دقت مدل افزایش داده شود. سپس با استفاده از داده های آماده شده بهترین مقدار پیش بینی را برای روشهای پیش بینی کلاسیک(میانگین متحرک، هموار سازی نمایی، هموار سازی نمایی با روند) بدست آورده و با نتایج شبکه عصبی مقایسه شده است. نتایج نشانمی دهند که مدل شبکه عصبی قادر است تا برای این داده ها عمل پیش بینی را با دقت خوبی نسبت به روشهای کلاسیک انجام دهد.درقسمت پایانی پایداری روشهای پیش بینی بررسی شده با استفاده از داده های خام مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت اثر استفاده ازآنالیز خوشه بندی اندازه گیری شده است.

اینک شما با جستجوی ارايه يک مدل شبکه عصبي جهت پيش بيني تقاضا در زنجيره تامين با رويکرد داده کاوي وارد صفحه فروش فایل دانلودی ارايه يک مدل شبکه عصبي جهت پيش بيني تقاضا در زنجيره تامين با رويکرد داده کاوي شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

ارايه يک مدل شبکه عصبي جهت پيش بيني تقاضا در زنجيره تامين با رويکرد داده کاوي

مقاله بهبود کيفيت توان شبکه توزيع با استفاده از تزريق ولتاژ به روش همفاز به تنظيم کننده ديناميکي ولتاژ (DVR)

 مقاله بهبود کيفيت توان شبکه توزيع با استفاده از تزريق ولتاژ به روش همفاز به تنظيم کننده ديناميکي ولتاژ (DVR)

… دانلود …

مقاله بهبود کيفيت توان شبکه توزيع با استفاده از تزريق ولتاژ به روش همفاز به تنظيم کننده ديناميکي ولتاژ (DVR) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهبود کيفيت توان شبکه توزيع با استفاده از تزريق ولتاژ به روش همفاز به تنظيم کننده ديناميکي ولتاژ (DVR) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بهبود کيفيت توان شبکه توزيع با استفاده از تزريق ولتاژ به روش همفاز به تنظيم کننده ديناميکي ولتاژ (DVR)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهبود کيفيت توان شبکه توزيع با استفاده از تزريق ولتاژ به روش همفاز به تنظيم کننده ديناميکي ولتاژ (DVR) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
حسین احمد زاده – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویر احمد
مجید سعیدی – عضو هیئت علمی گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت.
محمود زاده باقری – عضو هیئت علمی گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:
یکی از دغدغه های اساسی شبکه های الکتریکی در دنیا امکان استفاده از برق با کیفیت بالا می باشد. هر گونه اغتشاش در سیستم های توزیع، باعث ایجاد نابسامانی های قابل توجه ایی در سیستم توزیع می شود. یکی از مهمترین مسأله هایی که امروزه در کیفیت توان مطرح می باشد کمبود ولتاژ و بیشبود ولتاژ است که به میزان زیادی تکرار می شود و اثر آن ها بر روی بارهای حساس بسیار زیاد می باشد و از نظر اقتصادی همه ساله شبکه های برق را متحمل تلفات زیادی می کنند. برای جبران این تلفات بر روی مصرف کنندگان حساس، از ادوات زیادی استفاده شده است که در این تحقیق DVR انتخاب شده است. DVR با تزریق ولتاژی معادل افت ولتاژ توسط ترانس سری توانایی حمایت بارهای حساس را در برابر اثرات کمبودها و بیشبودهای ولتاژ دارد. در این مقاله ابتدا به مبحث کمبود و بیشبود ولتاژ ناشی از عوامل مختلف در سیسیتم های توزیع پرداخته شده سپس استفاده ازDVR به عنوان یکی از موثرترین گزینه برای جبران آنها معرفی شده است. ارائه نتایج شبیه سازی تاییدی بر صحت مطالعات صورت گرفته می باشد.

عنوان محصول دانلودی: مقاله بهبود کيفيت توان شبکه توزيع با استفاده از تزريق ولتاژ به روش همفاز به تنظيم کننده ديناميکي ولتاژ (DVR)
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله بهبود کيفيت توان شبکه توزيع با استفاده از تزريق ولتاژ به روش همفاز به تنظيم کننده ديناميکي ولتاژ (DVR) را در ادامه مطلب ببینید
مقاله بهبود کيفيت توان شبکه توزيع با استفاده از تزريق ولتاژ به روش همفاز به تنظيم کننده ديناميکي ولتاژ (DVR)

شناسايي عوامل موثر در ترويج فرهنگ ايراني – اسلامي درعصر استقرار فرهنگ شبکه اي

شناسايي عوامل موثر در ترويج فرهنگ ايراني - اسلامي درعصر استقرار فرهنگ شبکه اي

… دانلود …

شناسايي عوامل موثر در ترويج فرهنگ ايراني – اسلامي درعصر استقرار فرهنگ شبکه اي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسايي عوامل موثر در ترويج فرهنگ ايراني – اسلامي درعصر استقرار فرهنگ شبکه اي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسايي عوامل موثر در ترويج فرهنگ ايراني – اسلامي درعصر استقرار فرهنگ شبکه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسايي عوامل موثر در ترويج فرهنگ ايراني – اسلامي درعصر استقرار فرهنگ شبکه اي :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی – اسلامی در عصر استقرار فرهنگ شبکه ای در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه اداره آموزش و پرورش شهرستا ن های استان تهران می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی و روش آن تحلیل عاملی اکتشافی می باشد. نمونه آماری مدیران دوره دوم متوسطه اداره آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران بودکه براساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و حجم نمونه 500 نفر برآورد گردید . ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته بوده و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید . روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش، در بخش آمار توصیفی شامل فراوانی ، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمون کرویت بارتلت ، آزمون T و تحلیل عاملی بوده است . در نهایت نه مولفه به عنوان راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی – اسلامی شناسایی گردید که عبارتند از: مهارت های نرم ، مهارت های الکترونیکی . تفکر انتقادی ، خلاقیت و نوآوری ، اخلاق شهروندی ، تربیت شهروند جهانی ، سواد دیجیتال ، اخلاق حرفه ای ، یادگیری مادام العمر.

با سلام،محصول دانلودی شناسايي عوامل موثر در ترويج فرهنگ ايراني – اسلامي درعصر استقرار فرهنگ شبکه اي آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل شناسايي عوامل موثر در ترويج فرهنگ ايراني – اسلامي درعصر استقرار فرهنگ شبکه اي هدایت میشوید
شناسايي عوامل موثر در ترويج فرهنگ ايراني – اسلامي درعصر استقرار فرهنگ شبکه اي

حل عددي يک بازي ديفرانسيلي تعقيب و گريز به کمک نرم افزار متلب

حل عددي يک بازي ديفرانسيلي تعقيب و گريز به کمک نرم افزار متلب

… دانلود …

حل عددي يک بازي ديفرانسيلي تعقيب و گريز به کمک نرم افزار متلب دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حل عددي يک بازي ديفرانسيلي تعقيب و گريز به کمک نرم افزار متلب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي حل عددي يک بازي ديفرانسيلي تعقيب و گريز به کمک نرم افزار متلب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن حل عددي يک بازي ديفرانسيلي تعقيب و گريز به کمک نرم افزار متلب :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هاي هوافضاي ايران

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در این مقاله حل عددی بازی دیفرانسیلی راننده قاتل مورد بررسی قرارمیگیرد. این بازی توسط ایساک معرفی شده است و جز بازیهای تعقیب و گریز محسوب میشود. برای حل این بازی با استفاده از چارچوب کنترل بهینه شرایط لازم تحلیلی حاکم بر مساله استخراج میشود. این شرایط بههمراه معادلات دینامیکی مساله تبدیل به یک مساله مقدار مرزی دو نقطهایمیشود. برای حل مسالهی مقدار مرزی دو نقطهای از نرمافزار متلب استفاده میشود و نکات لازم برای پیادهسازی این گونه مسایل ارایه میگردد. این روش حل از کاستیهایی رنج میبرد که فراهم کردن حدس اولیه مناسب مهمترین آن است.

با سلام،محصول دانلودی حل عددي يک بازي ديفرانسيلي تعقيب و گريز به کمک نرم افزار متلب آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل حل عددي يک بازي ديفرانسيلي تعقيب و گريز به کمک نرم افزار متلب و بررسی کامل هدایت میشوید
حل عددي يک بازي ديفرانسيلي تعقيب و گريز به کمک نرم افزار متلب

مطالعه هيستوشيميايي ظهور و الگوي توزيع چربي قهوه اي در موش نژاد Balb/c

مطالعه هيستوشيميايي ظهور و الگوي توزيع چربي قهوه اي در موش نژاد Balb/c

… دانلود …

مطالعه هيستوشيميايي ظهور و الگوي توزيع چربي قهوه اي در موش نژاد Balb/c دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه هيستوشيميايي ظهور و الگوي توزيع چربي قهوه اي در موش نژاد Balb/c کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مطالعه هيستوشيميايي ظهور و الگوي توزيع چربي قهوه اي در موش نژاد Balb/c،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مطالعه هيستوشيميايي ظهور و الگوي توزيع چربي قهوه اي در موش نژاد Balb/c :

سال انتشار : 1384

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات : 7

زمینه و هدف: در طی تكامل، دو بافت چربی ظاهر می‌شود كه از نظر مورفولوژی، عروق و توزیع با یكدیگر كاملا متفاوتند. چربی سفید دارای توزیعی گسترده و در تمام نقاط بدن قابل شناسایی است ولی چربی قهوه‌ای دارای پراكندگی محدودی می‌باشد. در جنین انسان نیز چنین بافتهایی قابل ردیابی است ولی در پایان زندگی جنینی میزان این چربی معمولاً كاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد، به طوری كه در افراد بالغ تقریبا از میان می‌رود. مطالعه حاضر با هدف بررسی هیستوشیمیایی ظهور و الگوی توزیع چربی قهوه‌ای در موش انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی (آزمایشگاهی)، از20 موش نوع Balb/c استفاده شد و پس از آمیزش‌یافتن و مشاهده پلاك واژن، روز صفر حاملگی در آنان مشخص گردید. جنین‌ها از روز 18-10حاملگی جمع‌آوری و در فیكساتورهای پارافرمالدئید ، فرمالین، الكل و اسیداستیك قرار داده شدند؛ سپس با استفاده از روش برشهای انجمادی از نمونه‌ها، برشهای سریال تهیه گردید و مورد رنگ‌آمیزی سودان 4و نیل بلوسولفات قرار گرفت. یافته‌ها: اولین علامت ظهور چربی قهوه‌ای در طی روز چهاردهم جنینی در اطراف استخوان شانه و پس از آن پیدایش چربی قهوه‌ای در نقاط دیگری از جمله اطراف آئورت شكمی در طی شانزدهمین روز جنینی مشاهده شد. در طی روز هفدهم در ناحیه ناف كلیه و عروق بزرگ گردن نیز این نوع چربی قابل شناسایی بود اما تجمع عمده آن به صورت دو توده متقارن در حد فاصل دو استخوان شانه قابل ردیابی بود. برای رنگ ‌آمیزی افتراقی چربیها نیز از روش رنگ‌آمیزی نیل بلو سولفات استفاده شد. در طی روز شانزدهم جنینی، حدود 55% از چربی موجود در سلول‌های چربی قهوه‌ای از نوع چربی خنثی و حدود 45% از نوع فسفولیپید و اسیدهای چرب بود اما با گذشت زمان، این وضعیت تغییر كرد، به گونه ای كه از روز اول تا پانزدهم پس از تولد بر میزان چربی خنثی افزوده شد و جایگزینی این نوع چربی نسبت به فسفولیپید و اسیدهای چرب مشهود بود. نتیجه‌ گیری: به نظر می‌رسد که در طی زندگی داخل رحمی، بخشی از سلول‌های تمایز نیافته، با تجمع در اطراف همدیگر، منجر به تشكیل توده ای لوبوله از سلول های اپیتلوئید می‌گردند و به دنبال آن عناصر چربی به صورت قطرات مجزا در قالب بافت چربی قهوه‌ای تكامل می‌یابد، اگرچه ممكن است سلول‌های مزانشیمی به طور مستقیم با ذخیره‌كردن چربی به صورت بافت چربی سفید در آیند.

كلید واژه: چربی قهوه ای، فسفولیپید، اسید چرب، موش

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی مطالعه هيستوشيميايي ظهور و الگوي توزيع چربي قهوه اي در موش نژاد Balb/c وارد صفحه فروش فایل دانلودی مطالعه هيستوشيميايي ظهور و الگوي توزيع چربي قهوه اي در موش نژاد Balb/c شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مطالعه هيستوشيميايي ظهور و الگوي توزيع چربي قهوه اي در موش نژاد Balb/c